HOVEDSIDEN
GALLERI
BILDESALG
FOTOUTSTYR
MER OM FUGL
MER OM FOTO

SOMMERFUGLER
GJESTEBOK
MAIL

 


 

 

 ©Svein Bekkum

 

Fuglefotografering

Side 3-"Ut i felten"

Den store moroa med fuglefotograferingen starter når en skal forberede fotograferingen i felten, og teste ut sin egen tålmodighet, sitt utstyr, og sine egenskaper med utstyret. Mulighetene er mange, og noen spesialiserer seg på enkelte felt. For mange er våren selve høytidsstunden, når fuglene kommer i store mengder på vårtrekket, og skogsfuglen spiller på leikplassene. Da ligger mulighetene rundt oss i massevis på alle kanter. Andre jobber intensivt med fotografering av rovfugl på åte vinterstid, med de utfordringer dette innebærer. Mens atter andre følger enkelte fuglearter året rundt. Uansett hva en går for, vil en oppdage at forberedelsene er viktige, og kjennskap til de aktuelle fuglene er ytterst verdifullt. Uansett må en hugse på at en bare er på besøk hos fuglene, og at vi opptrer med stor forsiktighet. De har en tilværelse på grensen av hva de kan tåle, en kort hekkesesong her i landet, og mye kan gå galt hvis vi er uforsiktige. Spesielt i hekketiden må vi være veldig forsiktige, og ikke på noen måte forstyrre fuglene i deres aktivitet, ei heller eksponere reir eller hekkeplass for predatorer eller nysgjerrige mennesker.

Når det gjelder ender, vadefugl og annen våtmarksfugl, samt skogsfugl på leik, er det oftest best å rigge opp en kamuflasje på et tidligere utvalgt sted, la det stå en dag eller to for å la fuglene venne seg til kamuflasjen, og så gå på plass grytidlig om morgenen mens det ennå er mørkt. Da vil oftest fuglene se på deg og kamuflasjen som en naturlig del av omgivelsene, og opptre uforstyrret rundt deg. Det kan gi flotte bilder med fuglene i naturlige positurer.

Andre fugler lar seg lokke med lyd, og da er det forskjellige hjelpemidler å bruke. Jerpa lar seg lokke med en jerpelokk, og med litt tålmodighet kan en få flotte bilder av denne anonyme skogsfuglen. En annen liten lokk som er i handelen, "audubon", kan lokke til seg mange forskjellige småfugler. Pipe og gnisselyder frambringes ved å vri de to delene lokken består av, mot hverandre med variabelt press. Ellers kan en liten bærbar cd-spiller/diskman eller minidisk, med tilhørende høyttaler/forsterker gi mange muligheter. Cd-er med de forskjellige fuglenes sang/lyder kan kjøpes, eller lages ved å laste ned lydene fra internett og brenne en egen cd med de lydene en behøver. Fugler som lett lar seg lokke med lyd er bl.a sangere, fuglekonge, trekryper, meiser, spetter og mange flere. Et annet triks er å bruke lyden av en spurveugle. Mange fugler reagerer med både nysgjerrighet og aggresjon på dette, og vil sjekke ut hvor den lille rakkeren sitter!! Men ikke overdriv dette, høyt blodtrykk og hjerteinfarkt forekommer sikkert i fugleverdenen også.....!!


Discman med datahøytalere, ladet med fuglesang

 

Ved å fore fugler på en utvalgt plass, kan en også rigge opp en kamuflasje og knipse uforstyrret. Mange har innrettet seg slik at fuglebrettet på verandaen er plassert så en lett kan fotografere fra sofakroken, eller verandadøra. Andre finner en egnet plass i skogen, med gode omgivelser, lys fra riktig vinkel, og gode sjanser for spesielt utvalgte arter. Her kan en fore med forskjellige ting ettersom hvilken fugleart en vil ha bilder av. Solsikkefrø er sikker kost for finker og meiser. Nøtteskrike og ekorn setter også pris på disse næringsrike og smakfulle frøene. Ellers er brødskalker, meiseboller, talg og havre mye brukt. Da kan en få andre arter som lavskrike, spetter og kanskje til og med en mår!! Vil en forsøke seg på rovfugler, bør en finne et sted der en vet at den aktuelle arten holder til naturlig, og bruke et egnet åte. Hugs at slakteavfall ikke lengre er tillatt lagt ut som åte, så sjekk med veterinæren på stedet der du bor om hva som kan brukes eller ikke.  Her gjelder også samme regel med å kamuflere seg godt slik at fuglene føler seg trygge ved foringsplassen, og viser en naturlig oppførsel. Innhent også tillatelse fra grunneieren på stedet før du starter foringsplass og rigger opp kamuflasje, og rydd opp etter deg når ditt prosjekt er ferdig. Det vi må passe på, er at hvis vi har startet å fore fuglene et sted, må vi opprettholde foringen der hele vinteren igjennom. Dette er kanskje spesielt viktig i skogen, der det er langt til andre foringsplasser. Fuglene er blitt samlet rundt et unaturlig rikt matfat, og hvis vi brått slutter å fore der, kan det gi katastrofale følger for de små fuglene som har gitt oss fine opplevelser og bilder.

 

 

4Les litt mer om kamuflasje
(bl.a med en del om fotografering av kongeørn)